"De meeste artsen in opleiding hebben van deontologie geen kaas gegeten," legt professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de nationale raad uit. "De universiteiten onderwijzen slechts beperkt deontologie. Aan de VUB hebben we nog de 'witte jassen ceremonie' maar meestal is het niet echt een vak."

Vanzelfsprekend hebben beginnende artsen -en de patiënten- best kennis van basisbegrippen inzake privacy, patiëntenrechten, medisch beroepsgeheim, gegevensoverdracht in het kader van wetenschappelijk onderzoek enz. Ook Arts in Nood komt in de circa 30 pagina's tellende brochure aan bod. De decanen geneeskunde van de Belgische universiteiten werkten mee aan het document. De papieren versie wordt verspreid onder de studenten derde bachelor. Andere artsen kunnen het document weldra elektronisch raadplegen op www.ordomedic.be

Professor Deneyer geeft nog mee dat de Orde de Code van Geneeskundige Plichtenleer herwerkt en in de loop van 2018 zal verspreiden.

"De meeste artsen in opleiding hebben van deontologie geen kaas gegeten," legt professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de nationale raad uit. "De universiteiten onderwijzen slechts beperkt deontologie. Aan de VUB hebben we nog de 'witte jassen ceremonie' maar meestal is het niet echt een vak."Vanzelfsprekend hebben beginnende artsen -en de patiënten- best kennis van basisbegrippen inzake privacy, patiëntenrechten, medisch beroepsgeheim, gegevensoverdracht in het kader van wetenschappelijk onderzoek enz. Ook Arts in Nood komt in de circa 30 pagina's tellende brochure aan bod. De decanen geneeskunde van de Belgische universiteiten werkten mee aan het document. De papieren versie wordt verspreid onder de studenten derde bachelor. Andere artsen kunnen het document weldra elektronisch raadplegen op www.ordomedic.beProfessor Deneyer geeft nog mee dat de Orde de Code van Geneeskundige Plichtenleer herwerkt en in de loop van 2018 zal verspreiden.