...

De tweede wereldoorlog kwam roet in het eten gooien. Op de uitvoeringsbesluiten was het immers wachten tot na die oorlog. Op 13 juni 1947 vonden de eerste verkiezingen plaats, volgens de bepalingen in een besluit (geen koninklijk maar wel van de Regent, want Leopold III was persona non grata) van april 1947.Het was toen wachten tot 1967 en het fameuze koninklijke besluit 79 over de Orde van Geneesheren. Toen pas raakte de instelling op kruissnelheid. Juridisch bekeken is de - naar verluidt heel rijke - Orde een openbaar rechtspersoon. Ze moet haar patrimonium wettelijk beperken tot de noodzakelijke gebouwen. Haar inkomsten haalt de Orde uit de verplichte bijdragen van de ingeschreven artsen. Binnen de beperkingen van de wet zijn ook giften mogelijk. Maar die zijn niet erg talrijk...