...

Al een hele tijd vermeldt de identiteitskaart van de Belgen niet langer het beroep. Het gevolg is dat artsen wel eens moeilijkheden ondervinden om hun hoedanigheid als arts te bewijzen, aldus de Orde. Het probleem stelt zich onder meer bij controleartsen als ze aan huis zieke werknemers controleren maar natuurlijk ook bij urgenties zoals verkeersongevallen of als iemand onwel wordt. Zowel in België als in het buitenland wordt een arts dan geacht om hulp te bieden in noodsituaties.Hoe bewijst u dat u arts bent? Dat kan u nu via een nieuwe service waarmee de Orde der artsen dit probleem de wereld wil uithelpen. Met name verspreidt de nationale raad een medische identificatiekaart onder zijn leden. Na betaling van uw bijdrage -en de uitnodiging tot betaling wordt begin februari verstuurd- maakt de Orde een kaart aan en stuurt ze op. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat u eerst een pasfoto hebt geüpload via het e-loket van de website van de nationale raad (www.ordomedic.be).Verder ontvangt u bij inschrijving op de lijst of later na aanvraag een blanco verbintenis voor een parkeerkaart. Na ontvangst van een aanvraag en een pasfoto stuurt de Orde u dan een parkeerkaart op.