...

De Orde heeft via een persbericht kennis genomen van het voornemen van de ministerraad om een spoedprocedure in te stellen voor de schorsing van artsen. De Nationale Raad stelt dat ze al jaren ijvert voor de mogelijkheid om spoedmaatregelen te treffen bij een gevaar voor de patiënt. In het huidige voorontwerp van wet zouden alleen de Provinciale Geneeskundige Commissies voor de procedure bevoegd zijn. In eerdere ontwerpen waren ook de provinciale raden van de orde bevoegd.De Nationale Raad wijst erop dat de provinciale raad verkozen leden telt uit de verschillende medische disciplines, die bovendien worden bijgestaan door een magistraat. Dat maakt dat ze het best geschikt zijn om dergelijke spoedprocedures uit te voeren.De Nationale Raad roept daarom het Parlement op om het wetsvoorstel tijdens de bespreking nog bij te sturen.