...

Covid dwingt de samenleving om ernstige beperkende maatregelen in acht te nemen. De enige manier om terug te keren naar een normaal maatschappelijk leven is om voldoende mensen - 70% van de bevolking - te immuniseren tegen het virus. Vertrouwen in vaccinGelukkig stijgt het vertrouwen in het vaccin bij de bevolking. De motivatiebarometer van UGent stelde half december vast dat 56% van de bevolking bereid was om zich te vaccineren - begin januari was dat gestegen tot 77%.Uit een enquête van Medische Wereld blijkt dat mensen de neiging hebben vooral af te gaan op het advies van de huisarts - meer nog dan in dat van de 'experts'.De experts moeten de wetenschappelijke publicaties blijven opvolgen, en de veiligheid en effectiviteit van de vaccins blijven bewaken. De huisartsen moeten nagaan of hun patiënten veilig kunnen ingeënt worden tegen het virus, maar ze moeten vooral goede informatie geven.De vaccinatie tegen covid is niet verplicht. Dat de bevolking het vertrouwen in het vaccin bewaart, zal de doorslag geven voor het slagen van de campagne.DeontologieTransparante communicatie door gezaghoudende instanties als de Hoge Gezondheidsraad en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is erg belangrijk. Maar artsen als individuen moeten volop hun rol spelen als medicus, communicator, health advocate en expert. Een sterke aanbeveling om het vaccinatieprogramma te volgen is "de enige manier is om aan adequate gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie te doen, zoals het artikel 5 van de Code van medische deontologie (CMD 2018) voorschrijft", aldus de Orde."In het verleden heeft de verstrekking van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie bij de bevolking dermate aangetast dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad", stelt het advies verder. "Bijgevolg zal streng opgetreden worden tegen het verspreiden van informatie die niet met de huidige stand van de wetenschap strookt."Daarnaast onderstreept de Orde wel het belang van het melden van bijwerkingen aan de FAGG. Ten slotte verheugt de Orde zich in de grote bereidheid van artsen om zichzelf te laten vaccineren. Dat stelt de artsen ook in staat hun sleutelrol in de strijd tegen de pandemie te blijven spelen.