...

Vorige week kreeg de Orde daar lucht van. Ze vindt dat de kwaliteit van ziekenhuizen bezwaarlijk enkel aan de hand van dit enquetype gealueerd kan worden. Sterk is dat de initiatiefnemers zelf het subjectieve karakter vaststellen van de beoordelingen die aan de artsen worden gevraagd. Toch weerhoudt dat hen er niet van om de enque op te sturen.SubjectiefVoor de Orde is het dan ook zonder meer duidelijk dat dit niet door de beugel kan. "Wegens deze subjectiviteit, die tot een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid en tot niet-valide resultaten kan leiden, meent de Nationale Raad dat het niet aangewezen is aan het verzoek van Test-Aankoop gevolg te geven."