...

De Orde der Apothekers hield de groei van die groep tegen door met name in oktober 2015 bij alle disciplinaire raden, die te maken hadden met de opening van een vestiging van MediCare-Market, een zaak aanhangig te maken en tegelijkertijd een stakingsvordering in te stellen, in essentie door zich te beroepen op het bestaan van een verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep, met name wanneer zij naast elkaar gelegen zijn, argumenteerde het Mededingingscollege van de BMA."De betrokken praktijken zijn niet enkel terug te brengen tot het ondernemen van juridische stappen, maar zijn onderdeel van een algemene strategie van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers om het MediCare-Market model uit de markt te houden of om haar ontwikkeling tegen te houden, evenals van vergelijkbare businessmodellen."" Deze algemene strategie is terug te vinden in een hele reeks acties die opgelijst werden door de auditeur, waaronder het aanhangig maken van zaken voor de disciplinaire raden, de inleiding van een stakingsbevel, het publiek verspreiden van informatie met bedreigende taal aan het adres van MediCare-Market en maatregelen voor het aanwerven van de openbare macht. ""Deze beslissingen om juridische stappen te ondernemen zijn slechts elementen die enerzijds het bestaan van de strategie en anderzijds de uitvoering ervan aantonen. Met andere woorden, juridische procedures door de Nationale Raad van de Orde der Apothekers zijn niet op zichzelf concurrentieverstorend, maar maken deel uit van een pakket maatregelen om een concurrentiebeperkende strategie ten uitvoer te brengen."De Orde heeft nu beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing van de BMA. De zaak zal in graad van beroep worden behandeld door het Marktenhof, een specifieke kamer voor marktzaken van het Brusselse hof van beroep.