...

Ook de Orde adviseert artsen in het kluwen van de medische regularisatie. Op vraag van een psychiater zet de Orde enkele zaken op een rij.Illegalen die in ons land willen verblijven op grond van medische redenen, hebben daarvoor een attest nodig van de huisarts. Sinds 29 januari 2011 bestaat er een standaard medisch attest dat volledig ingevuld moet worden.De arts mag dat attest overhandigen aan de patiënt die het vervolgens zelf aan de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bezorgt. De Orde wijst er echter op dat de arts niet verplicht is om het getuigschrift aan de patiënt mee te geven. Ze adviseert zelfs om dat rechtstreeks over te maken aan de DVZ.Het Kruispunt voor Migratie en Integratie stelde onlangs een medische fiche op die artsen als leidraad kunnen gebruiken als ze een dergelijk medisch attest moeten opstellen. U kan de fiche downloaden op de website van het vreemdelingenrecht.