...

Dokter Vandermeeren stond meer dan 20 jaar lang aan het hoofd van de 'Groupement belge des Omnipraticiens', dat samen met het 'Syndicat belge des médecins spécialistes' (SBMS) en het ASGB het Kartel vormt. De huisarts uit Namen zette zich al die jaren ten volle in voor de beroepsverdediging van de huisartsen. Zijn vertrek laat een enorm gat achter, met heel wat verantwoordelijkheden.'Niet op kap van één iemand'Tot nog toe is er geen kandidaat voor zijn opvolging. Al circuleert volop de naam van Anne Gillet, vicevoorzitter van het Waalse huisartsensyndicaat. Gillet twijfelt echter. Als nummer twee zit ze immers in een comfortabele positie, zonder al te veel verantwoordelijkheden. Alvorens een beslissing te nemen, stelt ze alvast haar voorwaarden: "We moeten evolueren naar een nieuwe structuur binnen het GBO. Kwestie van een gezond evenwicht te behouden tussen privé, werk en beroepsverdediging. Het voorzitterschap mag niet op de kap van één persoon terechtkomen."Haar grootste zorg, zegt ze, is dat niemand zich kandidaat stelt om zich met enthousiasme en voltijds in te zetten voor het syndicaat. "Ik ben al 17 jaar bij het GBO, ik werk 60 uur per week als huisarts. Het voorzitterschap stelt me echt voor een probleem, want ik wil mijn klinisch werk niet opgeven."OpofferingHet gaat dan ook om een omvangrijke taak. Gillet: "Philippe heeft een groot stuk van zijn leven en van zijn praktijk opgeofferd voor de beroepsverdediging. Vandaag wil niemand nog halftijds gaan werken om zich aan het syndicalisme te wijden. Wij zijn nu eenmaal huisartsen op het terrein, we hebben onze job en we kunnen onze patiënten niet in de steek laten om de gangen van het Riziv te gaan afschuimen."Vandaar dat er binnen het GBO nu stemmen opgaan om het voorzitterschap te delen. Tenzij er toch nog een kandidaat opduikt?Thierry Goorden/V.Ca.