...

Voorlopig kan alleen een testpubliek de nieuwe portaalsite al gebruiken. In 2023 zou ProGezondheid MyRiziv moeten vervangen. Maar ProGezondheid moet meer worden dan de opvolger van MyRiziv. Voor de nieuwe site werken het Riziv en de FOD Volksgezondheid samen.In 2023 zou ProGezondheid alle 'functionaliteiten' van MyRiziv overnemen, zoals het beheren door de zorgverlener van zijn contactgegevens en het registreren van praktijken. Daarnaast zullen zorgverleners er ook de officiële documenten van de FOD Volksgezondheid kunnen terugvinden en downloaden.De bedoeling is ProGezondheid verder te ontwikkelen tot een kwaliteitstool. Zorgverleners zullen er op termijn onder meer hun elektronisch portfolio kunnen beheren.De testgebruikers vinden momenteel ook nog niet alle mogelijkheden van MyRiziv in ProGezondheid terug. Voorlopig ligt de focus op het beheren van de contactgegevens.Wanneer de nieuwe portaalsite tegen eind 2022 wel breder toegeankelijk wordt voor alle zorgverleners, zal dat in eerste instantie ook zo blijven. Zo moedigt men het updaten van de contactgegevens meteen aan. De andere 'functionaliteiten' komen dan in de loop van 2023 beschikbaar.Mededeling op de website van het Riziv.