...

Het Antigifcentrum kreeg sinds begin juni al 162 oproepen binnen met betrekking tot een wespensteek. Dat is 76% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de ziekenhuizen melden meer opnames door wespensteken. In het universitair ziekenhuis van Luik bijvoorbeeld verviervoudigde het aantal gevallen op de spoed.Ter herinnering: een wespensteek kan een lokale reactie veroorzaken (in dat geval is zelden de tussenkomst van een arts vereist), maar ook een toxische of allergische reactie, wat dan weer spoedgevallen zijn.SymptomenIn geval van een toxische reactie gaan de lokale symptomen gepaard met tekenen zoals braken, diarree, hoofdpijn, lage bloeddruk en in zeldzame gevallen ook convulsies en bewustzijnsverlies. Observatie in het ziekenhuis is aangewezen als een volwassen slachtoffer meer dan 20 steken kreeg.Bij een anafylactische shock zijn de symptomen cutaan (veralgemeende urticaria, roodheid, jeuk en aanzienlijke zwelling), respiratoir (oedeem van de tong, de larynx, bronchospasme met gevoel van druk op de borstkas, cyanose), cardiaal (lage bloeddruk, shock), digestief (misselijkheid, braken, diarree) en neurologisch (duizeligheid, bewustzijnsverlies).Het is aangeraden om allergische patiënten een urgentietrousse voor te schrijven bestaande uit injecteerbare adrenaline, een antihistaminicum en een oraal corticoïde. Ze brengen best vrienden en kennissen op de hoogte van hun allergie.De juiste reflexAls u als huisarts een patiënt over de vloer krijgt met een steek ter hoogte van de hand, is het aangeraden om eventuele ringen te verwijderen zodat de bloeddoorstroming niet in het gedrang komt in geval van een zwelling. Goed wassen met water en zeep is de boodschap, en nadien een ontsmettingsmiddel aanbrengen. In geval van hevige pijn kan een orale pijnstiller soelaas brengen.Sommige auteurs raden aan om de gestoken zone in de nabijheid te brengen van een warmtebron (haardroger of warm water), en daarna af te koelen met ijs, om zo de pijn en de zwelling tegen te gaan.Maak ook van de gelegenheid gebruik om na te gaan of de patiënt in orde is met de tetanusvaccinatie. Als de lokale reactie verergert tijdens de dagen na de steek is er misschien sprake van een infectie.In geval van een allergische reactie dient u de patiënt eventueel neer te leggen met de benen in de hoogte. Antihistaminica zijn enkel nuttig bij mineure symptomen. Corticoïden zijn aangewezen bij een systemische reactie, maar volstaan niet in geval van een ernstige reactie. Een intramusculaire injectie met adrenaline is verplicht in geval van een systemische reactie.Allergie opsporenEen allergie voor bijengif is niet noodzakelijk gelinkt met een allergie voor wespengif, uitgezonderd in zeer zeldzame gevallen van gekruiste allergie, benadrukt het Antigifcentrum.Om een valsnegatieve respons uit te sluiten, moet men na een allergische reactie op een steek zes weken wachten om de huidtesten uit te voeren. Bij een patiënt die antihistaminica inneemt, dient tien dagen te worden gewacht na de stopzetting van de behandeling.