...

Onderzoekers van de University of Illinois hebben de gegevens geanalyseerd van 5.134 personen tussen 53 en 84 jaar oud uit een cohort van het Amerikaanse National Heart Lung and Blood Institute. Hun cardiovasculaire gezondheid werd geëvalueerd tussen 2002 en 2004. De deelnemers moesten ook vragen beantwoorden om na te gaan hoe optimistisch ze waren en hoe hun lichamelijke en psychische toestand was. Uit de resultaten blijkt dat mensen die het leven door een roze bril zien dubbel zoveel kans hebben op een gezond hart. Dat verband blijft ook significant na correctie voor sociaal-demografische kenmerken (leeftijd, ras, oorsprong, opleiding en inkomen) en voor de psychische toestand. Een andere, op het eerste gezicht wat verrassende, vaststelling was dat de grootste optimisten ook de beste BMI en een gezondere levensstijl hadden. Ze deden meer aan lichaamsbeweging en rookten minder vaak. Volgens de auteurs van deze studie kan het cardiale risico dus worden verlaagd door in te grijpen op het psychische welzijn. We moeten echter de analyses over de mortaliteit afwachten voor we kunnen stellen dat de verbetering van het cardiovasculaire profiel ook het aantal fatale cardiale evenementen verlaagt.