...

Het 'opstarttraject' is de opvolger van het voortraject diabetes - dat zelf de opvolger was van de diabetespas. Noch de diabetespas, noch het voortraject waren een groot succes. Het opstarttraject financiert de diabeteszorg voor patiënten die de diagnose kregen maar nog geen toegang krijgen tot het zorgtraject of de diabetesconventie. Het opstarttraject diabetes is een zogenaamd 'transversaal project' van het Riziv - dat is één dat verschillende deelsectoren zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen,... mee betrekt. In de begroting 2022 was vijf miljoen euro opgenomen voor het traject - minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakte bekend dat hij er in 2024 6,3 miljoen euro voor uittrekt.In het opstarttraject heeft een diabetespatiënt recht op vier educatiesessies. Die kunnen door verschillende zorgverleners gegeven worden (diëtisten, apothekers, verpleegkundigen,...). Maar minstens één sessie volgt de patiënt bij een diabeteseducator.De andere zorgverleners die diabeteseducatie geven, moeten zelf minsten twee uur voortgezette opleiding per jaar volgen.Diabetespatiënten moeten dankzij het opstarttraject geen remgeld betalen voor een jaarlijks mondonderzoek bij de tandarts, voor podologie en voor voedingsadvies door een diëtiste.Voor de huisarts worden digitale hulpmiddelen ontwikkeld om diabetespatiënten te identificeren en op te volgen - onder meer dankzij een dashboard. Ook het voorschrijven van medicatie onder dezelfde voorwaarden als voor het zorgtraject diabetes moet daarmee voor huisartsen eenvoudig worden gemaakt.Het traject zou in 2025 automatisch worden verlengd.Het Riziv kondigt aan in november over het opstarttraject een aantal webinars te organiseren - maar het geeft nog geen data. De regering kondigt een nationale communicatiecampagne aan.Het ontwerp-KB moet ook nog zelf een trajectje afleggen voordat het door de Koning ondertekend in het Staatsblad kan verschijnen. De ministerraad keurde het nog maar principieel goed. Het gaat nu eerst naar de Raad van State voordat het de definitieve goedkeuring kan krijgen.