...

Het onderzoek had betrekking op 15.841 zwangere vrouwen die tien tot veertien weken zwanger waren. Ze waren gemiddeld 30 jaar oud en ongeveer 25% was ouder dan 35 jaar, de leeftijd waarop het risico op trisomie 21 sterk zou stijgen. De onderzoekers vergeleken de NIPS met de standaardtest met amniocentese. De resultaten van de NIPS waren zonder enige twijfel beter, want de gevoeligheid bedroeg 100% (alle 38 gevallen van trisomie 21 werden opgespoord, versus 30 van de 38, of 79%). Met een specificiteit van 99,9% (vs. 94,6%) kan de NIPS ook de meeste vrouwen geruststellen. Bovendien, en dat is een groot voordeel, was het aantal fout positieve diagnosen veel lager met de foetale DNA-test (0,06% vs. 5,4%), zodat die het aantal invasieve handelingen in belangrijke mate kan beperken. Deze resultaten bevestigen de werkzaamheid van de NIPS in een cohort met zeer uiteenlopende patiënten. Ook voor de screening op trisomie 13 en 18 zijn de prestaties van de test overtuigend, zij het iets minder uitgesproken.