...

Dat blijkt uit een korte online enquête van Artsenkrant (zie 'Methode'). De opsplitsing is een van de voorstellen uit de nota over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eind januari voorstelde.Als er nu parlementsverkiezingen zijn, zou 29% van de artsen op N-VA stemmen en 15% op Open VLD, zo blijkt ook uit deze enquête. Vergeleken met 2018 laten beide partijen flink van hun pluimen - toen konden N-VA en Open VLD respectievelijk op 40% en 25% van de artsen rekenen. Vooral CD&V moet het ontgelden. In 2018 kon ze 20% van de artsen bekoren, anno 2022 nog amper 7%. Ook bij het medisch korps is de opmars van het Vlaams Belang niet te stuiten: minder dan 1% in 2018, nu bijna 9%. Hierbij hoort wel de kanttekening dat een kwart zich nog 'geen mening' gevormd heeft. Voor de politieke partijen komt het erop aan deze grote groep partijlozen tegen de verkiezingen van 2024 aan hun kant te krijgen. Op een schaal van nul tot tien haalt minister Vandenbroucke net niet de helft van de punten (4,9). Meer dan een vijfde van de artsen buist hem fors en geeft slechts een à twee op tien. Wel krijgt de minister-academicus ook heel hoge scores. Een kwart geeft hem acht à tien op tien. Het maatschappelijk debat over een verplichte vaccinatie van de bevolking tegen covid-19 lijkt beslecht. Het is weinig waarschijnlijk dat hiervoor nog een parlementaire meerderheid wordt gevonden. Om juridisch-technische redenen stelde minister Vandenbroucke trouwens ook de verplichting bij de zorgverleners uit. Deze peiling bij artsen leert dat de meningen over een verplichte vaccinatie van de bevolking ook bij hen uiteenlopen. Ongeveer vier op tien is voor, eenzelfde aantal tegen. Dit bij 10% twijfelaars ('misschien'). Het alternatief, een vaccinatiepas, kan op minder genade rekenen. Voor de helft van de artsen is dit geen goed idee, 35% vindt van wel en 12% twijfelt. Nog een heikel punt: vaccinatie door apothekers - in het algemeen, niet enkel tegen covid-19. Enigszins verrassend blijkt een vijfde van de artsen voorstander. Bijna een vijfde (18%) vindt dat het enkel kan in uitzonderlijke omstandigheden. En uiteraard blijft een ruime meerderheid dokters (60%) tegen vaccinatie door apothekers.