...

Ze benadrukken dat "de relatieve afwezigheid van informatie over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap een bron van bezorgdheid blijft voor gezondheidswerkers". Volgens hen is het onethisch dat er niet geprobeerd wordt informatie te verkrijgen over geneesmiddelen die vaak worden gebruikt door zwangere vrouwen, al erkennen ze dat ook dat onderzoek zelf ethische problemen meebrengt. Dat is wel het minste wat we daarover kunnen zeggen... (referentie: DTB. 2013;51:61)