...

Het EBP-netwerk stelt de planning op voor 2021. Het roept de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties op hun voorstel in te dienen. Ook patiëntenverenigingen kunnen dat.Het kan gaan om de ontwikkeling van een heel nieuwe richtlijn, de aanpassing van een buitenlandse richtlijn voor België, de update of de implementatie van een bestaande richlijn.De oproep richt zich in de eerste plaats tot een tiental disciplines in de eerste lijn, waaronder huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en apothekers.EBP-netwerk vraagt wel dat organisaties zich elk beperkten tot één voorstel. De voorstellen worden afgetoetst aan een aantal criteria - waaronder een lijst van beleidsprioriteiten.Het verplichte aanvraagformulier en de documenten met de criteria en (tamelijk ruim geformuleerde) prioriteiten vindt u hier.