...

Acuut gewrichtsreuma is nog altijd frequent in de derde wereld en doodt kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. In de geïndustrialiseerde landen komt acuut gewrichtsreuma nagenoeg niet meer voor, maar in de derde wereld maakt acuut gewrichtsreuma nog altijd één dodelijk slachtoffer om de twee minuten. En toch zijn de investeringen in research gedaald sinds het eind van het Global Programme on rheumatic fever and RHD in 2001.