...

Ter ondersteuning van hun bewering, die indruist tegen bepaalde medische aanbevelingen, baseren deze deskundigen zich op de resultaten van verschillende studies dienaangaande. In een eerste studie, uitgevoerd bij 450.000 personen, had de inname van vitaminen geen enkel voordeel op de preventie van overlijdens alle oorzaken of van cardiovasculaire ziekten. Een tweede studie bij 6.000 mannen kon geen enkel positief effect van vitaminesuppletie op de cognitieve achteruitgang vaststellen. Ook in een derde studie, uitgevoerd bij 1.700 mannen en vrouwen met hartproblemen, ging de inname van vitaminen niet met enig voordeel gepaard. Terwijl heel wat artsen van mening zijn dat suppletie van vitamine D bepaalde ziekten kan voorkomen en dat de inname van calcium kan helpen bij de botvorming, argumenteren de auteurs van dit onderzoek dat dergelijke suppletie volkomen overbodig is en zelfs contraproductief kan zijn doordat mensen ongerust worden over bepaalde aandoeningen die niet kunnen worden behandeld. (referentie: Annals of Internal Medicine, 17 december 2013, doi:10.7326/0003-4819-159-12-201312170-00011)