...

Dat zijn 5% of 176 kandidaten meer dan vorig jaar, licht prof. Bernard Himpens, voorzitter van de examencommissie, toe. Verwacht wordt dat ongeveer 90% effectief aan het examen zal deelnemen. Het aantal kandidaten uit Nederland daalt progressief, zo blijkt verder. In augustus 2012 ging het nog om 20% van het totale aantal deelnemers, tegenover slechts 13% nu.OngeldigOok dit jaar nemen opnieuw veel studenten uit het vijfde jaar secundair onderwijs deel aan de proef. Hun aantal bedraagt 16% van het totale aantal Vlaamse inschrijvingen. In 2012 was dat nog maar 12%. Hun slaagkans is uiterst gering en bovendien hebben zij nog geen diploma secundair onderwijs, waardoor hun deelname de facto ongeldig is.Voor de eerste sessie van de proef in juli schreven er zich 5.742 kandidaten in. Maar van de 5.110 deelnemers die effectief kwamen opdagen, slaagden er slechts 556, net geen 11%. Ten opzichte van de voorbije jaren betekent dat een daling van het slaagcijfer, zowel in absolute als in relatieve cijfers; vorig jaar slaagden 695 van de 4.737 ingeschrevenen (14,7%), in 2012 waren dat er zelfs 712 op 4.301 (16,6%).Franstalig BelgiëEerder deze zomer pleitte prof. dr. Elie Cogan, hoofd inwendige geneeskunde van Hôpital Erasme en oud-decaan van de faculteit geneeskunde aan ULB, voor een toegangsexamen geneeskunde in Franstalig België. Hij betreurt de dogmatische houding van de Franstalige politici. Het is hoog tijd dat die eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen, om de sociale zekerheid en de eenheid van het land niet in gevaar te brengen, zo stelde de oud-decaan in een opmerkelijk opiniestuk in onze zusterkrant Le Journal du Médecin.