...

Dat is in grote mate toe te schrijven aan veiligheidsproblemen en problemen van beperkte toegang. Dat is met name het geval in het zuiden van Soedan, waar de ziekte sinds 2009 verdwenen was.