...

Het aantal inschrijvingen in het eerste jaar geneeskunde aan de Franstalige universiteiten blijft toenemen. Van een explosie zoals vorig jaar is evenwel geen sprake meer.De UCL heeft in het eerste jaar 1.123 inschrijvingen, waarvan 773 generatiestudenten en 350 bissers. Vergeleken met vorig jaar (905) is dat een toename met zowat een kwart. "Het aandeel van de bissers blijft stabiel, terwijl het absolute aantal inschrijvingen al vijf jaar lineair toeneemt. Van de studenten die zakken in het eesrte jaar kiest zowat de helft ervoor om te bissen", laat decaan Francis Zech weten. De universiteit van Bergen kent een kleinere toename dan vorig jaar, een recordjaar met +55%. Er zijn nu 346 inschrijvingen van wie 85 bissers en 13 trissers (die dus van richting zijn veranderd.) Vorig jaar stond de teller op 315. Een verhoging dus met 10%. "We tellen wel een groot aantal Franse studenten voor alle medische richtingen", zegt decaan Robert Muller. "Het gaat om 20 tot 30%. Maar gelukkig zijn de auditoria groot genoeg."Aan de ULB waren op 30 september 694 eerstejaars geneeskunde ingeschreven, tegenover 665 vorig jaar, amper 4% meer dus. De online inschrijving heeft er wel even plat gelegen, dus het gaat hier niet om definitieve aantallen.In Namen gaat het van 595 inschrijvingen vorig jaar naar 770 nu (+33%). Ook Luik tekent een lichte toename op: 756, tegenover 692 vorig jaar.Een snel rekensommetje leert ons dat er aan de Franstalige unversiteiten dus minstens 3.514 eerstejaars de opleiding geneeskunde aanvatten. In Vlaanderen slaagden dit jaar 974 kandidaten voor het ingangsexamen.