...

Het aantal nieuwe besmettingen nam de voorbije periode weer iets toe. Het zevendaags gemiddelde steeg met 7%. De vorige periode omvatte evenwel nog het Paasweekend - we komen mogelijk terug van een week met onderrapportering.De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt volgens het dashboard van Sciensano vandaag 766/100.000 inwoners. De meeste cijfers die volgen werden eind vorige week door de FOD Volksgezondheid meegedeeld in het Coronabulletin, maar er zijn nog geen recentere data.Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen daalde met 15%. De bezetting op intensieve zorg met 5%. De zevendaagse incidentie van het aantal opnamen wegens covid bedraagt volgens de laatste gegevens 10,9/100 000 inwoners. Op 28 april lagen nog 2.427 patiënten mét covid in het ziekenhuis, waarvan 146 op intensieve zorg."Zowel covid-19 als de griep blijven een dalende trend vertonen", stelt Steven Van Gucht van Sciensano eind vorige week. "Het aantal ziekenhuisopnamen en gevallen van overlijden door covid blijft dalen, met een geleidelijke ontlasting van het zorgsysteem tot gevolg. Uit tests op het rioolwater blijkt evenwel dat er nog steeds zeer veel besmettingen met het coronavirus rondgaan."De mortaliteit door covid is afgenomen met 22% (zevendaags gemiddelde). Vooral ziekenhuizen rapporteren de sterfgevallen. In week 14 (van 4 tot 11 april) waren er drie dagen met een statistisch significante oversterfte, vooral in de leeftijdsgroep ouder dan 84 jaar.Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoedelijk covid is verder afgenomen: 37 contacten per 100.000 inwoners per dag, in vergelijking met 42 contacten in de week daarvoor.De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten vertonen eveneens een dalende evolutie, met 230 consults per 100.000 inwoners per week in vergelijking met 296 in de week daarvoor.Het aantal uitgevoerde tests bedraagt nog gemiddeld ongeveer 22.000 per dag en blijft thans stabiel. De positiviteitsratio is gedaald tot 31 % - zie illustratie.Vaccinaties Weinig evolutie voor het moment op het vlak van vaccinaties. Volgens Sciensano is nu 79% van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd - 62% kreeg een booster. Voor de bevolking van 18 jaar of ouder gaat het om respectievelijk 89% en 75%. Twee procent van de bevolking kreeg al een volledige booster. De Vlaamse vaccinatieteller staat op 84,5% voor de basisvaccinatie in de volledige bevolking. Al 70% kreeg een booster. Van de jongeren tussen 12 en 17% kreeg 28% een booster en 36,5% van de Vlaamse kinderen tussen 5 en 11 jaar oud is volledig gevaccineerd tegen covid.Op www.laatjevaccineren.be kun je de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep in uw eerstelijnszone opvragen.