Dat betekent dat er opnieuw voorrang wordt gegeven aan personen met een risico op complicaties en personeel in de zorgsector. Zij kunnen vanaf half oktober aanspraak maken op een griepprik. Daarna komen alle personen tussen 50 en 65 jaar aan de beurt, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Ten slotte komt dan de rest van de bevolking in aanmerking. Deze prioriteitsvolgorde kan niet worden omzeild, benadrukt de HGR in haar advies.

Covid-maatregelen

Verder moeten de gezondheidsautoriteiten rekening houden met de mogelijke gevolgen van de dit jaar genomen maatregelen ter voorkoming van covid-19 voor het uitblijven van een influenza-epidemie, luidt het. "Maatregelen die gemakkelijk toe te passen zijn en nu goed door de bevolking geïntegreerd zijn, zoals het wassen/desinfecteren van de handen met een hydro-alcoholische oplossing, het dragen van een masker tijdens een epidemie (als die zich voordoet), vooral op plaatsen die door de gemeenschap worden bezocht (openbaar vervoer, enz.), zouden sterk kunnen worden aanbevolen (zonder verplicht te worden gesteld)."

Status-quo

Voorts beveelt de HGR aan om bij een eventuele griepepidemie volgend seizoen de bestaande preventieprincipes te blijven naleven (dragen van een masker, handen wassen met alcoholgel), met name voor risicopersonen.

De HGR verwacht geen hogere vaccinatiegraad dan voor het griepseizoen 2020-2021,maar eerder een status-quo. De voorraad te bestellen vaccins zou dan ook niet groter moeten zijn dan de reeds geprogrammeerde voorraad.

Dat betekent dat er opnieuw voorrang wordt gegeven aan personen met een risico op complicaties en personeel in de zorgsector. Zij kunnen vanaf half oktober aanspraak maken op een griepprik. Daarna komen alle personen tussen 50 en 65 jaar aan de beurt, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Ten slotte komt dan de rest van de bevolking in aanmerking. Deze prioriteitsvolgorde kan niet worden omzeild, benadrukt de HGR in haar advies.Covid-maatregelenVerder moeten de gezondheidsautoriteiten rekening houden met de mogelijke gevolgen van de dit jaar genomen maatregelen ter voorkoming van covid-19 voor het uitblijven van een influenza-epidemie, luidt het. "Maatregelen die gemakkelijk toe te passen zijn en nu goed door de bevolking geïntegreerd zijn, zoals het wassen/desinfecteren van de handen met een hydro-alcoholische oplossing, het dragen van een masker tijdens een epidemie (als die zich voordoet), vooral op plaatsen die door de gemeenschap worden bezocht (openbaar vervoer, enz.), zouden sterk kunnen worden aanbevolen (zonder verplicht te worden gesteld)."Status-quoVoorts beveelt de HGR aan om bij een eventuele griepepidemie volgend seizoen de bestaande preventieprincipes te blijven naleven (dragen van een masker, handen wassen met alcoholgel), met name voor risicopersonen.De HGR verwacht geen hogere vaccinatiegraad dan voor het griepseizoen 2020-2021,maar eerder een status-quo. De voorraad te bestellen vaccins zou dan ook niet groter moeten zijn dan de reeds geprogrammeerde voorraad.