...

"Na de eerste fase van de acute medische aanpak van omwonenden en interventiepersoneel die werd gerealiseerd in de eerste dagen na het ongeluk, lanceert de FOD Volksgezondheid een epidemiologische analyse op basis van een protocol dat de voorbije dagen werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid", meldt Volksgezondheid.Met die analyse wil Volksgezondheid de "eventuele blootstellingsgraad aan acrylnitril" meten bij personen die "mogelijk zijn blootgesteld aan de giftige stoffen" uit de treinwagons. "Specifieke bloed- en urinestalen zullen worden genomen bij vier doelgroepen: de bewoners die in het ziekenhuis werden opgenomen, de leden van de interventieteams die op het terrein werden ingezet, de omwonenden uit de zone binnen een straal van 250 m van het ongeluk, en een representatief aantal geëvacueerde personen van buiten het rampgebied."De resultaten van de analyse van de stalen zullen over vier maanden beschikbaar zijn. Iedereen die stalen laat nemen, zal op de hoogte gebracht worden van zijn persoonlijke resultaten, zegt Jan Eyckmans.