...

Deze studie, uitgevoerd door de George Washington University School of Public Health and Health Services (SPHHS) en gebaseerd op de National Hospital Ambulatory Care Survey, toont bij een steekproef van Amerikaanse spoeddiensten over een periode van zeven jaar een stijging aan van bijna 50% van de opnamen op de intensive care via de spoeddiensten. De belangrijkste auteur van de studie is van mening dat dit zou kunnen worden toegeschreven aan een oudere en ziekere bevolking die meer zorg nodig heeft. Hierdoor rijst natuurlijk de vraag of er in de toekomst voldoende bedden op intensive care zullen zijn om deze trend het hoofd te bieden, gezien de uitgesproken veroudering van de bevolking. Een open vraag. (referentie: Mullins PM et al. Academic Emergency Medicine. 2013;doi:10.1111/acem.12134)