...

In september vorig jaar keurde de federale regering het profiel van praktijkassistent goed. Dit nieuwe zorgberoep ondersteunt artsenpraktijken bij het onthaal, administratie en boekhouding. Een praktijkassistent kan ook geprotocolleerde medisch-technische taken uitvoeren onder toezicht van de huisarts. Opleidingen voor praktijkassistent zouden normaal in het volgende academiejaar, vanaf september 2024, kunnen georganiseerd worden. Afgelopen week kreeg Domus Medica echter het bericht dat de opleiding dit jaar niet meer zal opstarten.De Vlaamse Hogescholen Raad nam deze beslissing omwille van het feit dat er geen financiering voorzien is voor deze opleiding. Het is niet duidelijk wanneer de opleiding wel zal kunnen starten. De opleiding tot praktijkassistent neemt anderhalf jaar in beslag, waarvan zes maanden stage.Domus Medica zal dit urgente dossier de komende weken bij de onderhandelende Vlaamse regeringspartijen aankaarten.[Update] In het oorspronkelijke artikel stond in de tweede paragraaf een tikfout waardoor de indruk gewekt werd dat de opleiding praktijkverpleegkundige niet zou opstarten. Deze wordt al acht jaar aangeboden in Gent en Antwerpen en blijft gewoon bestaan. Het profiel van de praktijkassistent en het profiel tot praktijkverpleegkundige zijn twee duidelijk verschillende profielen. Onze excuses voor de verwarring.