...

De inkorting komt er mee onder Europese druk. De Europese richtlijn van 15 april 1993 regelt het vrij verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's en certificaten. Die richtlijn bepaalt dat de opleiding ten minste zes studiejaren of 5.500 uren theoretisch en praktisch onderwijs omvat. De nieuwe regeling treedt in werking in 2012-2013. Ze geldt voor alle geneeskundigen. Ze verlaagt elke opleiding geneeskunde met een jaar, ongeacht de specialisatie.ScharnierjaarHet huidige systeem blijft bestaan tot in 2018 voor alle studenten die hun studies al hebben aangevat of dit binnenkort gaan doen. In 2018 studeren dan wel uitzonderlijk twee keer zoveel studenten af: zij die in 2011 en zij die in 2012 aan de opleiding begonnen.De meeste politici uitten hun bezorgdheid over dat scharnierjaar 2018. Ze vragen dat de planningscommissie die situatie opvolgt. Die commissie zou in juni met een eerste advies komen. "Een dubbele lichting afgestudeerden vergt meer stageplaatsen en meer stagemeesters", aldus Nathalie Muylle (CD&V). Dat stond ook al in onze editie van vorige week: "Huisartsenopleiders zullen schaars worden." Muylle denkt dat Onkelinx de artsen zal moeten motiveren om stageplaatsen ter beschikking te stellen. Met incentives en andere middelen. Nog volgens Muylle is er heel wat werk weggelegd voor de gemeenschappen. "Ik kijk vooral naar Vlaanderen, waar anders dan in Wallonihet toegangsexamen al bestaat", zegt Muylle. Ik hoop dat de opleiding van zeven jaar er niet voor zal zorgen dat onze artsen nog meer gespecialiseerd zullen zijn in fysica, scheikunde en wiskunde, maar dat de medicalisering reeds van het eerste jaar doorgezet wordt. Artsen hebben een belangrijke sociale dimensie. Hopelijk zal voortaan voor de afgestudeerde artsen de patit centraal staan. Afgaande op de eerste studies van de decanen van de verschillende universiteiten ben ik daar niet zo zeker van."De Vlaamse kamerleden blijven vasthouden aan de contingentering. "Vlaanderen is hier al lang mee bezig en wil dat ook behouden omdat dit de kwaliteit van de opleiding mee bewaakt. We roepen de Franstalige Gemeenschap dan ook op om haar verantwoordelijkheid op te nemen", zegt N-VA kamerlid Reinilde Van Moer. De Waalse politici bleven wat dat laatste betreft, op de vlakte. Enkel MR-fractieleider Dani Bacquelaine sprak zich onomwonden uit voor een ingangsexamen om op die manier de kwaliteit van de opleiding te garanderen. Maar volgens een Ecolo-kamerlid lost een ingangsexamen niets op. Minister Onkelinx zelf woonde het debat in de Kamer niet bij. Ze liet wel weten tevreden te zijn met de stemming. Voor haar is nu samenwerking nodig met Volksgezondheid om de stagemogelijkheden vanaf 2018 te evalueren en de maatregelen te nemen om de artsen Belgieen optimale opleiding te kunnen verzekeren.