...

In de tekst doet de Europese Groep Ethiek (EGE) van de Europese Commissie, waarvan prof. em. en AK-columnist Herman Nys voorzitter is, een aantal aanbevelingen gericht aan de lidstaten. Enerzijds om de solidariteit tussen de EU-landen te bewaren, anderzijds om de fundamentele mensenrechten te beschermen."De bescherming van de gezondheid van onze burgers is een veel grotere prioriteit in het waardensysteem van de Europese Unie dan economische belangen", klinkt het om te beginnen. Lidstaten moeten er dan ook alles aan doen om hun burgers gezond te houden, en hun gezondheidssystemen te versterken waar nodig. EU-landen met voldoende middelen op vlak van gezondheidszorg, moeten lidstaten met minder middelen bijstaan.De EGE moedigt aan dat overheden inspanningen leveren om individuen, families en handelaars financieel en op andere manieren bij te staan, zij moeten dit volgens de groep vooral blijven doen. Op het vlak van huisvesting zijn echter extra maatregelen nodig.Uiteraard is de belangrijkste en meest dringende doelstelling in deze noodsituatie om levens te redden, zo erkent de EGE, maar tegelijkertijd wijst ze erop dat beperkingen van rechten en vrijheden - incl. beperkingen door 'technologische surveillance', met behulp van mobiele toestellen zoals drones en bewakingscamera's - na de crisis opgeheven moeten worden. Deze publieke gezondheidscrisis mag in geen geval misbruikt worden om de macht op te eisen, of om permanent rechten en vrijheden te schenden, luidt het.Volgens de tekst is het een goed idee dat lidstaten na de crisis de koppen bij elkaar steken en lessen trekken uit de pandemie. Zo moet er een gezamenlijke strategie komen om met pandemieën en gelijkaardige crisissituaties om te gaan, die toegepast wordt op het ganse Europese niveau. Nogmaals wijst de EGE erop dat zo'n strategie niet alleen rekening dient te houden met gezondheidsbedreigingen, maar ook met bedreigingen voor onze samenlevingen, individuele mensenrechten en economische duurzaamheid. "Nog maar eens heeft Covid-19 aangetoond dat de socio-economisch zwaksten, ook het meest kwetsbaar zijn voor ziekte."We moeten deze tijden trotseren met kracht, zorg en solidariteit, zo besluit de EGE, een sociaal vaccin in de zoektocht naar een vaccin voor Covid-19.