...

Het federale Evidence-Based Practice Netwerk is een platform dat vertrekt vanuit de overheid. Het is de opzet van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), om de verschillende organisaties die met het ontwikkelen of het verspreiden van richtlijnen bezig zijn, samen te brengen op dit platform en de activiteiten gecoördineerd te laten verlopen.De Belgische richtlijn voor de aanpak van chronische pijn werd al ontwikkeld en kan worden geconsulteerd op de website van www.ebpnet.be. De overheid zoekt nu naar partners voor de implementatie van de richtlijn.Dat houdt de organisatie (voorbereiding, realisatie en evaluatie) in van multidisciplinaire opleidingen voor zorgverleners. En daarnaast ook het overbrengen van de informatie naar de patiënten met chronische pijn.De overheid specifieert dat de implementatie de nieuwe paradigma's moet omvatten van Pain Neuroscience Education.Omdat het hier dus gaat om een opdracht van de overheid, moet een openbare aanbesteding worden uitgeschreven. De koppeling naar meer concrete informatie vindt u op de website www.health.fgov.be - onder de nieuwsrubriek.De overheid focust meteen op het thema chronische pijn, omdat dat grote impact heeft op de levenskwaliteit van vele mensen en op hun zorgconsumptie. En omdat de implementatie van de nieuwe richtlijn, en de nieuwe theorieën over chronische pijn, ook een belangrijke aanpassing vraagt van de zorgpraktijk.