...

"De praktijk leert dat nabestaanden regelmatig ettelijke maanden na een overlijden nog geconfronteerd worden met facturen, bijvoorbeeld van het ziekenhuis", aldus de liberalen. "We moeten alles in het werk stellen om het leed van de nabestaanden tot een minimum te beperken."