...

Sepsis, in de volksmond bloedvergiftiging genoemd, is een levensbedreigende ontstekings- reactie op een bacterie, virus, schimmel of parasiet. Onder normale fysiologische omstandigheden worden dergelijke pathogenen door het immuunsysteem opgeruimd. Bij sepsis is de respons van het lichaam op de infectie zo hevig dat er orgaanschade optreedt. Onlangs pleitte dokter Ken Dewitte, spoedarts en coördinator van het sepsis-team van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, in een opiniestuk voor een actieplan tegen sepsis, naar analogie met het Vlaamse actieplan beroertezorg. Wereldwijd zijn er elk jaar tussen 47 en 50 miljoen gevallen van sepsis, waarvan elf miljoen met dodelijke afloop. In Europa gaat het om 3,4 miljoen gevallen, waarvan 700.000 over- lijdens. Eén derde van de overlevenden overlijdt alsnog binnen de 12 maanden. In België is het aantal gevallen niet gekend. "Kathetersepsis en ziekenhuisgeïnduceerde sepsis wordt wel gere- gistreerd en die cijfers komen terecht bij Sciensano", zegt Dewitte, "maar sepsis als zodanig, wat sowieso al een lastige diagnose is, nog niet." In het verleden werd sepsis gedefinieerd als 'een door infectie veroorzaakt systemisch inflammatoir responssyndroom (SIRS)'. Vanwege de lage specificiteit van de SIRS-criteria werd in 2016 volgende internationale consensusdefinitie vastgesteld: sepsis is een levensbedreigende orgaandysfunctie als gevolg van een ontregelde immuun- respons op een infectie. De diagnose is erg lastig te stellen, zegt dokter Dewitte. "Het ziektebeeld lijkt vaak op een ernstige griep. Je moet dan de reflex hebben om op zoek te gaan naar de oorzaak." De WGO nam in mei 2017 een reso- lutie rond sepsis aan. Daarin roept ze overheden op werk te maken van de preventie, voorlichting, onderzoek, behandeling en nazorg. In 2019 kondigde de toenmalige Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bruno Bruins financiële steun aan voor een Nationaal Actieplan Sepsis. Volgens parlementsleden Robby De Caluwé (Open VLD) en Nathalie Muylle (CD&V) is een nationaal plan ook in België aangewezen. "Ik heb contacten gehad met mensen die het probleem zelf aan den lijve ondervonden hebben, en dat heeft me aan het denken gezet", zegt Robby De Caluwé. Nathalie Muylle noemt het hoog tijd dat dit ziektebeeld meer aandacht krijgt, gezien het hoge aantal mensen dat jaarlijks wordt getroffen en de zware gevolgen van sepsis. Volgens de indieners moeten er richtlijnen en maatregelen vastgelegd worden om sepsis in een vroeg stadium te kunnen detecteren en de behan- deling snel op te starten. Er is ook een opleidingscampagne gericht op gezondheidswerkers en een informatie- en sensibiliseringscampagne voor het groot publiek nodig. Het voorstel van resolutie wordt op dit moment onderzocht in de Kamer. Er zijn al contacten geweest met het kabinet Volksgezondheid. Robby De Caluwé verwacht uit die hoek geen bezwaren. Dokter Dewitte hoopt dat het actieplan bewustzijn zal creëren. "Als je niet meet, denk je dat je goed bezig bent. De omvang en de impact van sepsis komen pas aan het licht als je gaat registreren. Ik hoop ook dat er een wetenschap- pelijk luik opstart - Sciensano is perfect geplaatst om dat te doen - en dat daar richtlijnen en criteria uit volgen die voor de ziekenhuizen haalbaar en eerlijk zijn. In de V.S. worden ziekenhuizen beoordeeld met benchmarks die niet heel wetenschappelijk zijn, en dat wil je natuurlijk niet." Sepsibel, een vereniging van (ex-)sepsispatiënten, is opgetogen over het initiatief. Carine Nelissen, oprichter van Sepsibel, noemt een vroege en snelle diagnose de sleutel tot de bestrijding van deze behandelbare infectie, die de oorzaak is van veel vermijdbare sterfgevallen en langdurige handicaps.