...

De Bvas laat minister Onkelinx weten enorm teleurgesteld te zijn in de recente beslissing van de regering om bij het federaal parlement een wetsvoorstel in te dienen dat het vaststellen van de medische honoraria beperkt door het verbod in te voeren om vrije honoraria in tweepersoons- en gemeenschappelijke kamers te vragen en door artsen te verplichten het sociale derdebetalerssysteem toe te passen."Niet alleen levert dit populistische initiatief geen enkele winst voor de Staatskas op, de gevolgen van dit wetsvoorstel - indien dit door het parlement wordt goedgekeurd - reiken veel verder dan de inkomens van de artsen. Vrije honoraria betalen mee het personeel dat de arts tewerkstelt en helpen mee hoogtechnologisch materiaal en dikwijls ook een deel van het ziekenhuis te financieren.""Het wetsvoorstel beschermt op geen enkele bijkomende manier de patiënten die het financieel niet zo breed hebben. Wel is dit een geschenk voor de hospitalisatieverzekeringen van de mutualiteiten en van de andere privéziekteverzekeraars, die minder geld voor die vrije honoraria zullen moeten ophoesten."Lees de open brief hier.