Beste media, wat doen jullie tegen de stigmatisering van personen met een psychische kwetsbaarheid?

Op hln.be verscheen dinsdag 14 februari 2023 een artikel over een zoekactie naar een patiënt van het UPC KU Leuven. Het beeld dat daarin wordt opgehangen van personen met een psychische kwetsbaarheid en van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen, is volkomen ongepast.

De hoofdarts en directie van het UPC KU Leuven hebben de hoofdredactie en directie van DPG media aangeschreven en om een rechtzetting gevraagd.

In onderstaande open brief roepen zij en een schare medestanders alle media op om de geestelijke gezondheidszorg respectvol te bejegenen en een faire en correcte beeldvorming te hanteren.

De berichtgeving van Het Laatste Nieuws op 14 februari over de zoekactie naar een van de patiënten van het UPC KU Leuven hanteert een terminologie die veeleer past bij een klopjacht op een ontsnapte, gevaarlijke crimineel.

Het artikel heeft het over 'een psychiatrisch patiënt die op de loop is', die 'kon ontsnappen', die 'ervan onder muisde', onder de kop: 'Psychiatrisch patiënt op de loop: politiehelikopter en speurhond ingezet'. In amper enkele regels slaagt hln.be erin een alarmerend bericht de wereld in te sturen waaruit veel potentieel gevaar moet blijken.

Foutieve en negatieve beeldvorming over psychisch kwetsbare personen en over de psychiatrie verhoogt de drempel voor al wie op zoek is naar geestelijke gezondheidszorg

Eerst en vooral bestendigt het artikel de ernstige stigmatisering waarmee personen met een psychische kwetsbaarheid geconfronteerd worden. De vooroordelen en de discriminatie door stigma worden wereldwijd beschouwd als ernstige hinderpalen voor herstel, meer zelfs, ze zijn ziekmakend.

Ten tweede geeft het artikel blijk van gebrek aan kennis over het hedendaagse reilen en zeilen in de geestelijke gezondheidszorg. Het lijkt een opname in het ziekenhuis te vergelijken met gevangenschap. Soms is het behandelende team bezorgd om de veiligheid van een patiënt indien die niet op een afspraak verschijnt, en dan kan men, volgens de standaardprocedure, naar de patiënt op zoek gaan. Indien nodig kan een onrustwekkende verdwijning gemeld worden. Het ziekenhuis heeft daarvoor een uitstekende samenwerking met de lokale politie: die kent de geplogenheden van de werking van het UPC KU Leuven en weet hoe de patiënt respectvol te bejegenen. Zij liet geen middel ongebruikt om deze persoon te zoeken, die zich na enige tijd uit eigen beweging meldde in het ziekenhuis.

En ten slotte: foutieve en negatieve beeldvorming over psychisch kwetsbare personen en over de psychiatrie verhoogt de drempel voor al wie op zoek is naar geestelijke gezondheidszorg.

Omdat dit niet het eerste en geen alleenstaand voorbeeld is, roepen de hoofdarts, directie en medestanders van het UPC KU Leuven alle media op om in overleg te bekijken hoe ze aan een correcte en onschadelijke beeldvorming kunnen werken.

De media kunnen het verschil maken in de strijd tegen het stigma.

Prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

Mede namens

Dr. Erik Thys, hoofdarts Psycho-sociaal Centrum St Alexius, Elsene

Dr. An Haekens, hoofdarts PZ Alexianen, Tienen

Dr. Wim Simons, hoofdarts PZ Sint-Annendael Diest

Beste media, wat doen jullie tegen de stigmatisering van personen met een psychische kwetsbaarheid?Op hln.be verscheen dinsdag 14 februari 2023 een artikel over een zoekactie naar een patiënt van het UPC KU Leuven. Het beeld dat daarin wordt opgehangen van personen met een psychische kwetsbaarheid en van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen, is volkomen ongepast.De hoofdarts en directie van het UPC KU Leuven hebben de hoofdredactie en directie van DPG media aangeschreven en om een rechtzetting gevraagd.In onderstaande open brief roepen zij en een schare medestanders alle media op om de geestelijke gezondheidszorg respectvol te bejegenen en een faire en correcte beeldvorming te hanteren. De berichtgeving van Het Laatste Nieuws op 14 februari over de zoekactie naar een van de patiënten van het UPC KU Leuven hanteert een terminologie die veeleer past bij een klopjacht op een ontsnapte, gevaarlijke crimineel. Het artikel heeft het over 'een psychiatrisch patiënt die op de loop is', die 'kon ontsnappen', die 'ervan onder muisde', onder de kop: 'Psychiatrisch patiënt op de loop: politiehelikopter en speurhond ingezet'. In amper enkele regels slaagt hln.be erin een alarmerend bericht de wereld in te sturen waaruit veel potentieel gevaar moet blijken.Eerst en vooral bestendigt het artikel de ernstige stigmatisering waarmee personen met een psychische kwetsbaarheid geconfronteerd worden. De vooroordelen en de discriminatie door stigma worden wereldwijd beschouwd als ernstige hinderpalen voor herstel, meer zelfs, ze zijn ziekmakend.Ten tweede geeft het artikel blijk van gebrek aan kennis over het hedendaagse reilen en zeilen in de geestelijke gezondheidszorg. Het lijkt een opname in het ziekenhuis te vergelijken met gevangenschap. Soms is het behandelende team bezorgd om de veiligheid van een patiënt indien die niet op een afspraak verschijnt, en dan kan men, volgens de standaardprocedure, naar de patiënt op zoek gaan. Indien nodig kan een onrustwekkende verdwijning gemeld worden. Het ziekenhuis heeft daarvoor een uitstekende samenwerking met de lokale politie: die kent de geplogenheden van de werking van het UPC KU Leuven en weet hoe de patiënt respectvol te bejegenen. Zij liet geen middel ongebruikt om deze persoon te zoeken, die zich na enige tijd uit eigen beweging meldde in het ziekenhuis.En ten slotte: foutieve en negatieve beeldvorming over psychisch kwetsbare personen en over de psychiatrie verhoogt de drempel voor al wie op zoek is naar geestelijke gezondheidszorg.Omdat dit niet het eerste en geen alleenstaand voorbeeld is, roepen de hoofdarts, directie en medestanders van het UPC KU Leuven alle media op om in overleg te bekijken hoe ze aan een correcte en onschadelijke beeldvorming kunnen werken.De media kunnen het verschil maken in de strijd tegen het stigma. Prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU LeuvenMede namensDr. Erik Thys, hoofdarts Psycho-sociaal Centrum St Alexius, ElseneDr. An Haekens, hoofdarts PZ Alexianen, TienenDr. Wim Simons, hoofdarts PZ Sint-Annendael Diest