...

Gedoogbeleid - of hoe je het ook noemt - de facto is 1 oktober de nieuwe "verplichtingsdatum". Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen heeft een duidelijk standpunt betreffende RDB - een standpunt dat reeds jaren geleden werd geformuleerd: wij wensen meer mogelijkheden voor toepassen van RDB bij de huisarts. Die RDB moet echter mogelijk zijn voor alle patiënten, waarbij huisarts en patiënt samen - binnen de vertrouwelijkheid van de huisarts-patiëntrelatie - beslissen over het al dan niet toepassen van een derdebetalersregeling. De verplichting die nu ingeschreven staat in de wet lokt slechts aversie uit! Het feit dat de regeling ook verplicht wordt voor houders van een omnio-statuut en verboden blijft voor alle anderen is ook niet juist! In de praktijk kent immers iedere huisarts wel personen, die niet genieten van het voorkeurstarief, maar die wel degelijk voordeel zouden kunnen hebben bij een steuntje via een derdebetalersregeling! Waarom is de huidige wet ook enkel geschreven voor huisartsen? Iedereen weet dat de grote kosten in de gezondheidszorg immers niet bij de huisarts zijn. De grote onkosten worden gemaakt op hogere echelons, in de farmaceutische zorg, de tandheelkundige zorg en bij een resem niet terugbetaalde zorg... Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is ook ontgoocheld omdat Domus Medica en AADM - ondanks de loyale steun die we hen tot op heden boden - doof blijven voor de mening van huisarts modaal. Reeds meerdere enquêtes en bevragingen tonen immers dat ook in Vlaanderen de meerderheid van de huisartsen deze verplichting een brug te ver vinden!Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen roept daarom alle huisartsen op tot twee simpele acties: 1. Indien u vindt dat de nu voorliggende verplichting tot toepassen van RDB moet tegengehouden worden: laat dit dan weten aan Domus Medica. Ook wij vinden immers dat die vereniging - zoals het in hun logo staat - de vereniging voor alle huisartsen moet worden. Stuur uw mening door via mail aan: info@domusmedica.be en voorzitter@domusmedica.be (eventueel info@svh.be in cc) 2. Onderteken samen met ons de petitie die opgestart werd door onze collega's van Bvas: http://www.absym-bvas.be/petitie Het SVH blijft ook voor u Strijden Voor Herwaardering! De strijd tegen "verplichting" gaat verder!