...

De keuze voor bluetooth als onderliggende technologie is een keuze voor een gedecentraliseerd systeem. De toepassing implementeert een open, internationaal protocol: DP-3T of decentralized privacy-preserving proximity tracing.Het overheidsbedrijf Smals vzw schrijft de overheidsopdracht uit. Maar het zal zelf geen app ontwikkelen en speelt geen rol in de audit.De IMC Volksgezondheid volgde ook de optimalisering van de systemen en processen verder op voor de 'manuele' contact tracing. Wat de 'controletoren voor de tweedelijnsdefensie' betreft werd kennis genomen van de afspraken tussen Sciensano en de gezondheidsinspecties van de regio's.Sciensano organiseert een surveillance op basis van verschillende informatiebronnen. De gezondheidsinspecties bouwen daarop voort en sluiten protocollen af met verenigingen, instellingen, bedrijven... Snelle detectie en snelle actie staan daarbij centraal.Dat alles wordt nog verder afgestemd, evenals de noodplanningssystemen die het Nationale Crisiscentrum coördineert.De federale overheid lichtte de voorbereidingen in de ziekenhuissector toe, en de maatregelen die genomen zijn inzake geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en beschermingsmateriaal. Ook de Vlaamse en de Waalse regering lichtten van hun kant hun 'preparedness'-plannen toe. Verdere afspraken werden gemaakt over de uitwisseling van informatie.