...

"Voor een goede organisatie van de gezondheidszorg moeten de juiste middelen op de juiste plaats worden ingezet," zo stelt Siegfried Van Eygen van het West-Vlaams Huisartsenplatform. "Iedereen draagt daarbij een verantwoordelijkheid: de artsen, de patiten en de ziekenfondsen. Door dit opbod van de ziekenfondsen om leden te verwerven, wordt het geld dat bedoeld is voor de eerste lijn besteed aan mensen die overgekwalificeerd zijn: dat is een verspilling van geld."Plannen teruggefloten?Binnen de ziekenfondsen krijgen de huisartsen in ieder geval ruggensteun van Rob Van den Oever: "De remgelden zijn door de wetgever bedoeld om bewust met kosten om te springen", zo stelt hij. Volgens Van den Oever heeft de CM ook al signalen uitgestuurd om de plannen terug te draaien. "Maar de lokale afdelingen hebben natuurlijk hun eigen autonomie. We moeten dit ook doen in consensus met de andere ziekenfondsen. Die zien ook wel in dat dit soort opbod de reserves uitput en ingaat tegen de wettelijke opdracht van de ziekenfondsen. Als n ziekenfonds dit plan terugtrekt, is hetevenwel niet de bedoeling dat een ander er toch mee uitpakt."Volkomen wettelijkMaar volgens Guy Peeters gaat Van den Oever met zijn kritiek te kort door de bocht. De topman van de socialistische ziekenfondsen bevestigt dat er een interne evaluatie komt van deze acties, ook binnen zijn ziekenfonds. Tochonderstreept hij dat de lokale afdelingen het volste recht hebben om dit te doen."We zullen hierover inderdaad een gesprek voeren met de christelijke ziekenfondsen. Maar een vorige minister van Volksgezondheid heeft de deur opengezet voor de terugbetaling van remgelden." (zie ook AK 2145). Minister Onkelinx zet die lijn voort. "Toen Open VLD-senator Bart Tommelein haar in februari hierover interpelleerde, bevestigde de minister dat de terugbetaling van remgeld volledig past binnen de filosofie van de aanvullende ziekteverzekering."