...

Deze kwaliteitsprijs beloont het ziekenhuis dat het meeste bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteitszorg. Kwaliteit is immers een van de belangrijkste termen in de medische wereld. Elk ziekenhuis ontwikkelt daarbij een eigen focus op duurzame kwalitatieve zorg. Het zijn inspanningen die niet altijd publiekelijk worden gehonoreerd. Maar met de 'Excellentie in Ziekenhuismanagement' brengen we daar verandering in.OLV AalstDe projecten die in de vorige edities werden voorgesteld, waren even divers als origineel. De criteria die de jury hanteert zijn meetbaarheid, betrokkenheid van het directieteam, het innoverende karakter, de duurzaamheid en de veralgemeenbaarheid. Vorig jaar nog kaapte het OLV-ziekenhuis in Aalst de prijs weg met een project rond zwangerschapsdiabetes. Een erkenning die meteen goed was voor een cheque van 12.500 euro en een beeldverslag.In vorige edities ging de prijs ook nog naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper met zijn ziekenhuisbreed hemovigilantiesysteem en het UZ Leuven voor de verfijning van zijn elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. Allemaal baanbrekende initiatieven die fundamenteel bijdroegen tot een betere kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de patiënt.DeadlineDe uiterste indiendatum van de projecten is vastgelegd op 15 september 2013. Alleen originele initiatieven komen in aanmerking. Ze moeten betrekking hebben op minstens een van de criteria van kwaliteitsvolle zorg. Om even te recapituleren: kwaliteitsvolle zorg is doeltreffend en doelmatig, tijdig en veilig, billijk en patiëntgestuurd. Verschillende invalshoeken zijn mogelijk: zowel ICT als een optimaal gebruik van bloedproducten, maar ook projecten die de respectvolle bejegening van mensen nastreven enz. komen in aanmerking.De projecten kunnen kleinschalig zijn of net ziekenhuisbreed. Ze moeten wel een aantoonbare impact hebben binnen het ziekenhuis en de directie moet erbij betrokken zijn.Artsenkrant stelt in het najaar de geselecteerde werken voor. De uitreiking vindt plaats op donderdag 12 december.