...

Met een delegatie van Artsen zonder Vakantie en de provincie Vlaams-Brabant bezochten we het referentieziekenhuis van Panzi. Hier kwamen heel wat problemen bovendrijven waarvoor het project Jenga Maarifa een oplossing wil bieden.Het ziekenhuis van Panzi is in Europa goed bekend vanwege zijn geneesheer-directeur, de bekende mensenrechtenactivist professor Denis Mukwege. Naar Congolese normen is dit een modelziekenhuis. Meer dan de helft van de 450 bedden is voorbehouden voor de opvolging van overlevenden van seksueel geweld en verkrachting. Sinds enkele jaren gaat er specifieke aandacht naar kinderen die het slachtoffer werden van groepsverkrachtingen.In Zuid-Kivu, en bij uitbreiding in Congo, vormt de elektriciteits- en watervoorziening voor de ziekenhuizen een majeur probleem. Per dag krijgt het ziekenhuis van Panzi slechts drie uur elektriciteit van het net. En een generator kost aan brandstof uiteraard handenvol geld. Bovendien moeten de toestellen bestand zijn tegen stroompannes en fluctuaties. Ook water vormt een pijnpunt. Al om 11 uur 's morgens is de voorraad van Panzi opgebruikt. Aangezien de inkomsten van dit ziekenhuis voor 90% uit technische prestaties komen, spreekt het voor zich dat een niet-werkende scanner niet alleen het welzijn van de patiënt in het gedrang brengt maar ook de gezondheid van het budget.Dokter Luhiriri, adjunct-directeur van het ziekenhuis in Panzi is van oordeel dat een internationale organisatie multinationals die medische infrastructuur verkopen regels moet opleggen, "Bij de WGO houdt zich nu bijvoorbeeld slechts één persoon met 'techniek' bezig. Men ziet het belang ervan gewoon niet in."Volgensadjunct-directeur dokter Luhiriri doen zich bij donatie van medisch materiaal twee belangrijke problemen voor. Vooreerst is er een gebrek aan documentatie om de toestellen aan de praat te krijgen. "We werken met toestellen van Philips, GE, Siemens, Toshiba enz. Als technicus is het moeilijk om die machines te installeren en te gebruiken zonder documentatie. Om een radiologietoestel van Philips te installeren, moeten we bijvoorbeeld iemand drie tot vier keer uit Nairobi laten komen. Dat doet de kosten flink oplopen," aldus dokter Luhiriri. Het gebrek aan wisselstukken is uiteraard een ander belangrijk probleem. Om aan dit alles te verhelpen, denkt hij dat het mogelijk moet zijn dat een internationale organisatie zoals de Wereldgezondheidsorganisatie de multinationals die de toestellen leveren en installeren regels op te leggen.