De maatschappij is voortdurend aan het evolueren. Organisaties die zich hier onvoldoende op voorbereiden en zich niet continu vernieuwen en aanpassen, gaan ten onder. Dit gegeven is niet nieuw. Toen Henry Ford begin 20ste eeuw zijn Model T in massaproductie bracht, ging de paardenindustrie ten onder. Het gaat nu wel steeds sneller. Almaar meer jobs en processen worden vatbaar voor digitale disruptie, ook in de medische sector.

Neem nu bijvoorbeeld het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift.

Vanaf 1 januari 2018 zal alle medicatie die de huisartsen en specialisten voorschrijven, via een elektronisch voorschrift moeten gebeuren. De gegevens worden onmiddellijk opgeladen in het beveiligd online platform Recip-e. De patiënt krijgt een papieren afdruk met barcode, dat hij afgeeft aan de apotheker.

De voordelen van dit systeem zijn legio. Voorschrijvers krijgen meer zicht op de therapietrouw. Het Riziv krijgt meer inzicht in het voorschrijfgedrag. Fraude met papieren voorschriften die worden gekopieerd of vervalst, wordt quasi onmogelijk. En wij hoeven ons geen zorgen meer te maken of onze gezondheidspartners de apothekers, ons nochtans mooie geschrift wel kunnen lezen; er zullen met andere woorden minder menselijke vergissingen optreden.

We zijn er wel nog niet helemaal. Niet alle artsen hebben al een elektronisch medisch dossier met bijhorende toegang tot het Recip-e platform. Gepensioneerde artsen hebben dit ook niet. Meerdere specialisten waaronder ook preventieadviseurs-bedrijfsartsen, hebben wel een elektronisch gezondheidsdossier, maar niet de Recip-e module. En wat doen de huisartsen bij huisbezoeken?

Mocht ik apotheker zijn, ik zou me toch een beetje zorgen beginnen maken over de toekomst.

Het zal bovendien wellicht zo'n vaart nog niet gaan lopen, want het blijft wachten op de beloofde PARIS-app (het Prescription & Autorisation Requesting Information System). Ze kunnen het misschien hernoemen naar de General Overview for Doctors Online Technology app... maar dat terzijde.

Nu heb ik in een aantal nieuwsberichten al verzuchtingen gelezen van apothekersorganisaties, voor wie dit alles niet snel genoeg gaat. Want voor hen is het ontegensprekelijk veel eenvoudiger, wanneer de arts gebruik heeft gemaakt van een elektronisch voorschrift.

Maar beseffen de apothekers wel ten volle waar dit uiteindelijk naartoe kan leiden?

Wanneer echt àlle voorschriften volledig elektronisch opgesteld kunnen worden via een volledig online platform. Wanneer alle nodige informatie en uitleg via een automatisch algoritme meegeleverd kan worden. Wanneer dit systeem al onmiddellijk alle relevante tegenindicaties zoals allergieën en kruisreacties kan ontdekken, en dit melden aan de arts, met een advies voor een alternatief.

Wat verhindert dan om deze geneesmiddelen ook rechtstreeks aan de patiënt te laten leveren? In een realiteit waar Amazon al geruime tijd testen uitvoert met leveringen door drones, en nu ook de geneesmiddelenmarkt gaat betreden. Waar in ons eigen land bpost participeert in Parcify, met leveringen aan mensen waar ze zich ook bevinden, door geolocatie van hun smartphone.

Nu al is de verkoop van (vaak nog vervalste of nagemaakte) geneesmiddelen via het internet uit de hand aan het lopen, wat de Orde der artsen, de Orde der apothekers, de Ligue des Usagers des Services de Santé en het Vlaams Patiëntenplatform noopte tot een gezamenlijk advies hiertegen. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Hoe lang zal het nog duren vooraleer deze medicatie-Napsters evolueren naar een volwaardige iTunesapotheek?

Nee, mocht ik apotheker zijn, ik zou me toch een beetje zorgen beginnen maken over de toekomst.

De maatschappij is voortdurend aan het evolueren. Organisaties die zich hier onvoldoende op voorbereiden en zich niet continu vernieuwen en aanpassen, gaan ten onder. Dit gegeven is niet nieuw. Toen Henry Ford begin 20ste eeuw zijn Model T in massaproductie bracht, ging de paardenindustrie ten onder. Het gaat nu wel steeds sneller. Almaar meer jobs en processen worden vatbaar voor digitale disruptie, ook in de medische sector.Neem nu bijvoorbeeld het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift.Vanaf 1 januari 2018 zal alle medicatie die de huisartsen en specialisten voorschrijven, via een elektronisch voorschrift moeten gebeuren. De gegevens worden onmiddellijk opgeladen in het beveiligd online platform Recip-e. De patiënt krijgt een papieren afdruk met barcode, dat hij afgeeft aan de apotheker. De voordelen van dit systeem zijn legio. Voorschrijvers krijgen meer zicht op de therapietrouw. Het Riziv krijgt meer inzicht in het voorschrijfgedrag. Fraude met papieren voorschriften die worden gekopieerd of vervalst, wordt quasi onmogelijk. En wij hoeven ons geen zorgen meer te maken of onze gezondheidspartners de apothekers, ons nochtans mooie geschrift wel kunnen lezen; er zullen met andere woorden minder menselijke vergissingen optreden.We zijn er wel nog niet helemaal. Niet alle artsen hebben al een elektronisch medisch dossier met bijhorende toegang tot het Recip-e platform. Gepensioneerde artsen hebben dit ook niet. Meerdere specialisten waaronder ook preventieadviseurs-bedrijfsartsen, hebben wel een elektronisch gezondheidsdossier, maar niet de Recip-e module. En wat doen de huisartsen bij huisbezoeken?Het zal bovendien wellicht zo'n vaart nog niet gaan lopen, want het blijft wachten op de beloofde PARIS-app (het Prescription & Autorisation Requesting Information System). Ze kunnen het misschien hernoemen naar de General Overview for Doctors Online Technology app... maar dat terzijde.Nu heb ik in een aantal nieuwsberichten al verzuchtingen gelezen van apothekersorganisaties, voor wie dit alles niet snel genoeg gaat. Want voor hen is het ontegensprekelijk veel eenvoudiger, wanneer de arts gebruik heeft gemaakt van een elektronisch voorschrift.Maar beseffen de apothekers wel ten volle waar dit uiteindelijk naartoe kan leiden?Wanneer echt àlle voorschriften volledig elektronisch opgesteld kunnen worden via een volledig online platform. Wanneer alle nodige informatie en uitleg via een automatisch algoritme meegeleverd kan worden. Wanneer dit systeem al onmiddellijk alle relevante tegenindicaties zoals allergieën en kruisreacties kan ontdekken, en dit melden aan de arts, met een advies voor een alternatief.Wat verhindert dan om deze geneesmiddelen ook rechtstreeks aan de patiënt te laten leveren? In een realiteit waar Amazon al geruime tijd testen uitvoert met leveringen door drones, en nu ook de geneesmiddelenmarkt gaat betreden. Waar in ons eigen land bpost participeert in Parcify, met leveringen aan mensen waar ze zich ook bevinden, door geolocatie van hun smartphone.Nu al is de verkoop van (vaak nog vervalste of nagemaakte) geneesmiddelen via het internet uit de hand aan het lopen, wat de Orde der artsen, de Orde der apothekers, de Ligue des Usagers des Services de Santé en het Vlaams Patiëntenplatform noopte tot een gezamenlijk advies hiertegen. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Hoe lang zal het nog duren vooraleer deze medicatie-Napsters evolueren naar een volwaardige iTunesapotheek?Nee, mocht ik apotheker zijn, ik zou me toch een beetje zorgen beginnen maken over de toekomst.