...

De artsensyndicaten hadden al op 21 oktober vorig jaar in een gemeenschappelijke persmededeling gesteld dat ze de intentie hadden de van rechtswege ontbinding van het akkoord in te roepen. Ze hadden toen pas kennis kunnen nemen van de eenzijdige maatregelen van de regering in het budget voor de gezondheidszorg.De artsenvertegenwoordigers kregen toen te horen dat het inroepen van deze procedure uit het akkoord niet mogelijk was. Dat kan pas wanneer de maatregel in het Belgisch Staatsblad verschijnt, luidde het. Het inhouden van het grootste deel van de indexmassa voor honoraria - de kern van de bijkomende besparing - zou zelfs niet in het BS gepubliceerd hoeven te worden.ProgrammawetMaar dat bleek niet te kloppen. De niet volledige toepassing van de indexering van de honoraria verscheen wel als een besparingsmaatregel in de Programmawet van de regering: het betreft artikel 16 van de wet van 25 december 2016, verschenen in de laatste BS-publicatie van dat jaar (29/12). Volgens de Bvas is er daarmee nu voldoende grond om de van rechtswege ontbinding van het akkoord te eisen.Het artsensyndicaat, dat intussen deze stap al in de diverse vergaderingen van het Riziv had aangekondigd, begon het nieuwe jaar met het opstellen van de brief aan Jo De Cock, en riep zijn Raad van Bestuur samen. Die bekrachtigde midden deze week de beslissing formeel. Het aangetekend schrijven vertrekt vandaag naar de voorzitter van de Nationale Commissie."De regering heeft toch blind bespaard en moet de gevolgen ervan nu dragen: dertig dagen na de publicatie van de aanslag op onze index, met andere woorden op 28 januari 2017, houdt door onze démarche het akkoord op te bestaan", zo verklaart Bvas-voorzitter Marc Moens in een mededeling.