...

In Luxemburg vergaderde vrijdag 17 juni de Europese minister van Volksgezondheid onder het voorzitterschap van Nederland. In de marge daarvan tekende de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid, Sabine Oberhauser de intentieverklaring over de samenwerking met de Benelux-landen.Eendracht maakt machtHet is ondertussen ruim een jaar geleden dat de Nederlandse Volksgezondheidsminister Edith Schippers en haar Belgische evenknie Maggie De Block de handen te zamen sloegen om, door gezamenlijke onderhandelingen met de industrie, de prijs van weesgeneesmiddelen te proberen drukken.Hoe meer patiënten je in dergelijke onderhandelingen vertegenwoordigt, hoe sterker je tegen de producenten in je schoenen staat - zo luidt de redenering.Oostenrijk is geen toevallige partner. Het vertoont heel wat overeenkomsten met België en Nederland op sociaal-economisch en demografisch vlak. De gezondheidszorg is ook vergelijkbaar genoeg om samenwerking mogelijk te maken.De problemen met toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de vier landen zijn grotendeels dezelfde.Maggie De Block (Open VLD) hoopt overigens dat nog meer landen zich bij dit project aansluiten.Gegevens uitwisselenDat omvat overigens niet alleen gezamenlijke onderhandelingen.De vier landen zullen hun evaluatiemethoden op elkaar afstemmen en gegevens met elkaar uitwisselen. Ze willen gaan naar gezamenlijke registers over zeer zeldzame aandoeningen.Ze zullen zich er ook gezamenlijk op voorbereiden wanneer innoverende geneesmiddelen in de pipeline komen.Voor betrokken bedrijven biedt de samenwerking tussen de landen trouwens ook voordelen, luidt het.