...

Het onderzoek werd goedgekeurd door de commissie medische ethiek O.G.016 onder protocolnummer B.U.N. 143201213968. Een uitgebreid internetonderzoek waaraan meer dan 3000 patiënten en niet-patiënten deelnamen, is al achter de rug.Op dit ogenblik buigt hij zich over een uitgebreide kwalitatieve fase met o.m. observaties van consultaties, focusgroepen, expertinterviews en presentaties van de resultaten aan een aantal huisartsenkringen.Voor de observaties is hij nog dringend op zoek naar enkele huisartsen in Oost-Vlaanderen.Huisartsen die willen deelnemen, kunnen hem contacteren via eeeckman@vub.ac.be.Huisartsenkringen (bij voorkeur in Oost-Vlaanderen) die in een latere fase geïnteresseerd zijn om samen met hun aangesloten huisartsen van gedachten te wisselen over de resultaten, kunnen dat ook al laten weten.