...

"De wet Milquet geldt enkel voor gesalarieerde spoedartsen, die voornamelijk in de Vlaamse universitaire ziekenhuizen werken. Heel wat spoedartsen werken echter op zelfstandige basis. Voor hen is er dus nog geen wettelijk kader", zegt Dr. Jan Van Nieuwenborgh (AZ Diest). Volgens de spoedarts is een begrenzing van de werktijd op de spoed noodzakelijk. Over de exacte limiet moet wel nog gediscussieerd worden. "Als je langer dan 24 uur aan een stuk werkt, kan je niet meer alert reageren. Toch kan zo'n begrenzing van de werktijd enkel mits voldoende personeel en flexibiliteit."Beter statuutDr. Jan Stroobants (ZNA Middelheim) zei eerder in deze krant (AK 2142) dat een begrenzing van de arbeidsduur van artsen in opleiding tot drama's kan leiden op de spoed, bijvoorbeeld door langere wachttijden. Ook cijfers van de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening wijzen op een tekort van 700 spoedartsen. "Een rustige spoed bestaat niet meer in dit land. In rurale regio's, maar zelfs in de stad, kan je geen spoeddiensten sluiten. Op het platteland omwille van de afstand, in de stad omwille van de bevolkingsdichtheid. Maar om een dienst te laten draaien heb je wel voldoende personeel nodig", zegt Van Nieuwenborgh.Hij ziet een mogelijke oplossing voor het personeeltekort op de spoed in een beter statuut voor de specialisten acute geneeskunde. "Als deze artsen dezelfde rechten, hetzelfde loon en dezelfde mogelijkheden krijgen als urgentisten, dan kan dat hen misschien overhalen om voluit voor de spoed te kiezen."