...

De Vlaamse overheid richt een werkgroep op, die op vraag of op eigen initiatief advies uitbrengt over het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. De werkgroep vergadert binnen de schoot van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en wordt voorgezeten door Pieter Vandenbulcke van het agentschap - die ook de werkgroep dikkedarmkanker voorzit.De experts, buiten de clinici, komen vaak uit dezelfde organisaties: Centrum voor Kankeropsporing, Kom op tegen Kanker, Stichting Kankerregister en IMA. Maar in deze werkgroep zetelt ook onderzoeker prof. Marc Arbyn namens het WIV, en een vertegenwoordigster van de Nederlandstalige Vrouwenraad.Voor artsenorganisaties zitten in de werkgroep: prof. dr. Sara Willems (Domus Medica en UGent), dr. Frank Smeets (Domus Medica), prof. dr. Steven Weyers (VVOG), dr. Paul Goddeeris (Consilium Patholgicum Belgicum) en prof. dr. Claude Cuvelier (Belgische Vereniging voor Klinische Cytologie).