...

Dat laat het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen weten namens alle organisaties van (thuis)verpleegkundigen. "We betreuren de wijze waarop we hierover geïnformeerd werden, namelijk via een schriftelijke procedure zonder voorafgaand overleg", zo steken de (thuis)verpleegkundigen van wal. "Dat alles staat in schril contrast met de genomen beslissingen tijdens de pandemie. Daaraan werkten we trouwens steeds constructief mee."Ook inhoudelijk plaatsen de (thuis)verpleegkundigen praktische en nomenclatuur-technische vraagtekens bij het ontwerp van Koninklijk Besluit. "Er is onvoldoende uitgewerkt wat precies van de zorgverstrekkers verwacht wordt, onder andere inzake de administratieve verwerking in Vaccinnet," vinden ze.Evenmin is voorzien dat verpleegkundigen gevraagd kunnen worden om op huisbezoek te vaccineren zonder dat ze tegelijk een andere prestatie leveren. "Dat huisbezoek vergt ook een verplaatsing en administratie. Het is onduidelijk hoe deze dan worden verrekend", vinden de (thuis)verpleegkundigen.Verder "wordt verondersteld" dat de (thuis)verpleegkundige het klaargemaakte vaccin gaat afhalen bij de apotheek. "Is er daar in de kostenberekening rekening mee gehouden?", vragen de (thuis)verpleegkundigen zich af.Tijdens de pandemie ging men voor thuisvaccinaties -georganiseerd vanuit het vaccinatiecentrum- uit van maximaal twee injecties per uur. "Daarin was alles begrepen, uitgaande van een uurkost van 47,25 euro (aan het indexniveau 2020!)", stellen ze."De thuisverpleegkundigen vinden dat hogerstaande voorbeelden bewijzen hoeveel onduidelijkheid er nog is. "Extra voorafgaand overleg was zeker geen overbodige luxe geweest. We willen het voorstel dus eerst concreet bespreken met de vertegenwoordigers van artsen, apothekers en thuisverpleegkundigen. Zoals steeds zullen we constructief meewerken aan het oplossen van alle praktische en nomenclatuur-technische aspecten," besluiten de representatieve vertegenwoordigers van de (thuis)verpleegkundigen.