...

Een herziening van de groeinorm voor de gezondheidszorg was budgettair bekeken een noodzaak, vindt de denktank Itinera. Maar louter lineaire besparingen zijn geen oplossing, wel een probleem.De gezondheidszorg, die permanent innoveert, komt telkens weer budgettair onder druk te staan. Een duurzame oplossing vergt een betere organisatie van de zorg, luidt het.Itinera legt de nadruk op enkele prioriteiten:1. hervorming van de ziekenhuisfinanciering;2. een aanpak die meer rekening houdt met de kostenefficiëntie; 3. de introductie van kwaliteitsindicatoren gelinkt aan het financieringssysteem; 4. een beter coördinatie van de zorgactiviteiten. Enkel op die voorwaarden kan de duurzaamheid en het voortbestaan van ons zorgsysteem worden gegarandeerd, stelt Itinera.