...

Tijdens het experiment, dat de naam Restaurant Row kreeg, konden ratten kiezen tussen 'restaurants' die min of meer smakelijk voedsel aanboden, met langere of kortere wachttijden. De knaagdieren kregen slechts een beperkte tijd om te beslissen. Soms namen ze echter een duidelijk foute beslissing en keken ze achterom naar de beloning die ze aan zich voorbij hadden laten gaan. Dat zou een typische uiting van spijt zijn. Het gedrag biedt een adaptief voordeel omdat er betere beslissingen genomen kunnen worden door het vroegere gedrag te evalueren. Om hun hypothese op neurologisch vlak te testen, registreerden de onderzoekers de zenuwactiviteit van de ratten met elektroden die werden ingeplant in de orbitofrontale cortex en het striatum ventrale, twee hersenzones die een rol spelen bij de evaluatie van mogelijke beloningen bij het nemen van een beslissing. Die zones bleken significant meer activiteit te vertonen nadat de ratten bepaalde geuren hadden opgesnoven en nadat ze bepaalde restaurants waren binnengegaan, maar ook terwijl ze achterom keken en zich de gemiste kans voor de geest haalden. Dankzij deze verkennende studie kunnen we beter begrijpen waarom mensen een bepaald gedrag vertonen en hoe spijt hun beslissingen beïnvloedt. (referentie: Nature Neuroscience, 8 juni 2014, doi:10.1038/nn.3740)