...

Hetzelfde team had in november laatstleden reeds aangetoond dat minstens twee talen spreken het begin van dementie met vijf jaar uitstelt en de cognitie verbetert. Dat onderzoek kon echter niet aantonen of het gunstige effect moest worden toegeschreven aan het feit dat iemand polyglot is, dan wel of een betere basiscognitie verklaart waarom iemand verschillende talen kan spreken. Het nieuwe onderzoek geeft uitsluitsel: het is wel degelijk het aanleren van verschillende talen dat aan de basis ligt van een verbetering van de cognitieve vermogens. Dr. Thomas Bak en zijn medewerkers onderzochten grondig de gegevens van een Schots cohort van 835 personen die Engels als moedertaal hadden en van wie 262 personen (dus meer dan 30%) verklaarden zich in minstens één andere taal te kunnen uitdrukken, 65 onder hen hadden die kennis na hun achttiende verworven. Al die personen ondergingen een intelligentietest in 1947 toen ze 11 jaar oud waren en vervolgens rond hun zeventigste. Uit de analyse blijkt dat deelnemers die minstens tweetalig zijn duidelijk betere cognitieve vermogens hebben dan gemiddeld op die leeftijd, in het bijzonder wat algemene intelligentie (IQ) en lezen betreft. Die effecten worden vastgesteld ongeacht de leeftijd waarop de tweede taal werd aangeleerd. Zelfs volwassenen doen hier dus hun voordeel mee. (referentie: Annals of Neurology, 2 juni 2014, via Eurekalert)