...

Eerder schoten de concullega's van de Bvas al met scherp op het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen gezondheid. Nu doet ook het Kartel (ASGB/GBO/Modes) dat.Thomas Gevaert analyseert het wetsontwerp waar "op het eerste zicht niemand tegen kan zijn." Het oogmerk lijkt te zijn om de zorg toegankelijker te maken voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Maar supplementen vergoeden zowel extra kosten als een extra honorarium en "dat zijn twee verschillende zaken," dixit Gevaert.Extra, niet door de overheid vergoede, kosten moet een arts transparant kunnen doorrekenen. Een supplementair honorarium kan ook mits het redelijk en billijk is. Buitensporige erelonen zijn uiteraard uit den boze. "De huidige wet verbiedt al deze zaken. Dat is dus twee bruggen te ver," vindt dokter Gevaert.Voor het Kartel is ook de groep patiënten met verhoogde tegemoetkoming te ruim gedefinieerd. "Uiteraard moet alle zorg toegankelijk zijn voor gezinnen/patiënten die het niet breed hebben. Maar door een inkomstenplafond van slechts (bijna) 25.000 euro kunnen wel erg veel mensen van het verbod gebruik maken," stelt de Kartel-voorzitter.Hij neemt ook het gebrek aan nuance in het nieuwe wetsontwerp op de korrel. "Een onderscheid tussen dringende en niet-dringende (ambulante) zorg is bijvoorbeeld essentieel," zo luidt het.Het verbod komt er ook op een moment dat de inflatie historisch hoog is en de kosten voor de artsen oplopen. "Dat maakt het nog moeilijker verteerbaar."Vooral frustreert het dokter Gevaert echter dat er over de kwestie totaal geen overleg is geweest. "Al jaren nemen we loyaal deel aan het overlegmodel. Dit is echter het zoveelste dossier dat er op korte tijd zonder overleg wordt doorgejaagd. Deze en andere maatregelen hollen de conventie sluipend uit." Gevaert verwijst bijvoorbeeld naar de plannen voor een verbod op supplementen op zware medische apparatuur voor ambulante patiënten. "Een mens vraagt zich af waarom we nog conventies zouden onderhandelen. Op een bepaald moment wordt trop teveel, ook voor ons," besluit hij.